Industria 4.0 y el necesario retorno de la industria

En els anys 70 s’implanta la idea de que la industria era un sector de baixa qualificació, contaminant i que a més no aportava valor i competitivitat al país, per tant s’havia d’impulsar economies terciàries i de serveis. En aquesta línia, es va afavorir la deslocalització de la producció per focalitzar-nos en serveis. Es va deixar de fer polítiques industrials

La transformación digital no es sólo tecnología.

Els darrers anys, els experts en Transformació Digital empresarial estan proclamant el fet que moltes organitzacions estan posant la seva atenció nomes en la paraula digital. Això porta a pensar que estem parlant només de tecnologia.

HADA Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado

La digitalització constitueix una oportunitat clau per a la millora de la competitivitat de la indústria en un mercat cada vegada més global. El concepte d’Indústria 4.0 és relativament recent i es refereix a la quarta revolució industrial que consisteix en la introducció de les tecnologies digitals en la industria.