Política de privacitat

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable G&T Digital Consulting. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

G&T Digital Consulting no cedirà les dades a tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, G&T Digital Consulting cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili següent: G&T Digital Consulting, situat a Carrer Entença, 161 Entl. 08029 Barcelona, identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

G&T Digital Consulting adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. Tanmateix, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat G&T Digital Consulting, no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Avís legal

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, la comunicació publica o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es dugui a terme sense l’autorització de G&T Digital Consulting, és una infracció que castiga la legislació vigent.

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), G&T Digital Consulting els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers propietat de G&T Digital Consulting. El remitent podrà exercir el seu dret accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos a la LOPD, per a la qual cosa cal adreçar-se a la direcció de la seu social:

G&T Digital Consulting
Carrer Javier Castaños 11
08302 Mataró ( Barcelona)

Tel. 93 799 63 35
gt@gtdigitalconsulting.com

G&T Digital Consulting es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades, d’acord amb el que es preveu a l’article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.