Diagnosi Indústria 4.0 en KEYA

En el marc d’ Ajuts que concedeix ACCIO a la Innovació KEYA (Tallers ABSA SAU) desenvolupa un Estudi Diagnosi de la Industria 4.0, per impulsar la digitalització de la empresa. KEYA en aquests anys ha assolit un important grau de  internacionalització,  apostant per la innovació del seus processos i productes. La irrupció de noves tecnologies 4.0, […]

FLICK HOCKEY. Cupons Indústria 4.0

En el marc d’ Ajuts que concedeix ACCIO a la Innovació FLICK HOCKEY desenvolupa un Estudi per a la Implantació d’un Sistema de Integració Horitzontal de dades amb Proveïdors.

FLICK HOCKEY al llarg de la seva trajectòria es significa per ser una empresa dinàmica i innovadora en el sector, sent un referent mundial en el canal online. Defineix una estratègia de creixement i competitivitat abordant nous reptes a partir d’orientar un nou model de relació amb Proveïdors

GT Digital Consulting, assessor acreditar per ACCIO presenta un marc que pretén buscar l’impuls tecnològic per l’intercanvi de dades amb fabricants, proveïdors i marques, ampliant la capacitat logística per arribar de forma massiva i personalitzada als clients.

Aquests Cupons a la innovació en la modalitat indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

Expedient: BOIND19-1-0018

Indústria 4.0 en LITOCLEAN SL

En el marc d’ Ajuts que concedeix ACCIO a la Innovació LITOCLEAN desenvolupa un Estudi Diagnosi de la Industria 4.0, per impulsar la digitalització de la empresa.

LITOCLEAN en procés de creixement,  aposta per la implementació de tecnologies digitals en la millora dels processos i l’adquisició remota de dades tant de tècnics com d’equips, així com oferir serveis als clients.

Per poder garantir l’èxit en cada projecte, LITOCLEAN inverteix en R+D+i,  formació i transformació digital per implementant les eines tecnologies més avançades, per aplicar millores tant en els processos interns com en els equips de remediació.

GT Digital Consulting, assessor acreditar per ACCIO presenta un marc de referencia per  determinar el grau de maduresa digital en les diferents àrees per tal de validar i prioritzar projectes alineats en la estratègia.

Aquests Cupons a la innovació en la modalitat  Indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

Project referencia: BOIND19-1-0099

Cupons Indústria 4.0

Estudio Smart Industry 4.0

Transformación digital en las ONG

Realidad Aumentada

Cuanto invertir en tecnologías de la Información

La Tecnologías de la Información ocupan una posición importante en nuestras vidas y negocios cada año que pasa. Los avances en dispositivos aplicaciones programas, sistemas para la digitalización y la adaptación de las empresas a las exigencias del nuevo entorno y mucho más crean un mundo de posibilidades de TI en constante cambio.

Apple como empresa de servicios

Apple como empresa de servicios

Apple ha convocado a medios de todo el mundo para asistir a su Keynote bajo el lema “Es hora del espectáculo”, en un claro intento por manejar las expectativas. Dará a conocer sus planes para convertirse en un referente de los media.