Cupons Indústria 4.0

Estrategia Digital

Programa Impuls INDUSTRIA 4.0

Digitalizacion Industrial. UNE 0060 y UNE 0061

El pasado mes de septiembre, se presentó la Especificación UNE 0060:2018 «Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización. Requisitos” . Ahora, le toca el turno a la Especificación UNE 0061:2019 “Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización. Criterio para la evaluación de requisitos”

La Robótica al alcance de todas las empresas

Durant dècades els robots han estat sinònim d’automatització a gran escala, en fàbriques i en el sector automoció, però aquesta indústria s’està movent als negocis més petits, amb el maneig d’articles de menor grandària i lleugeresa

Advanced Factories

GT Digital Consulting en Advanced Factories

Advanced Factories, la cita industrial amb el sector de l’automatització i les noves solucions digitals, tindrà lloc al CCIB de Barcelona del 13 al 15 de març. Durant tres dies, Barcelona les empreses més innovadores de la indústria 4.0.

Industria 4.0 y el necesario retorno de la industria

En els anys 70 s’implanta la idea de que la industria era un sector de baixa qualificació, contaminant i que a més no aportava valor i competitivitat al país, per tant s’havia d’impulsar economies terciàries i de serveis. En aquesta línia, es va afavorir la deslocalització de la producció per focalitzar-nos en serveis. Es va deixar de fer polítiques industrials

Es la industria, estúpido.

En les últimes dècades, el sector industrial de les primeres economies Occidentals ha patit un fort procés de descapitalització a deslocalitzar acceleradament la producció a països de baixos costos laborals mitjançant estratègies d’outsourcing i offshoring.

Economia circular y tecnología.

Consumir i rebutjar de forma accelerada augmenta la demanda de recursos naturals, i la generació de residus de forma preocupant i fan necessari un canvi del concepte «produir-utilitzar-llençar» a un sistema sostenible en el qual es faci un ús mes eficient dels recursos. Això es conèixer com economia circular.

HADA Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado

La digitalització constitueix una oportunitat clau per a la millora de la competitivitat de la indústria en un mercat cada vegada més global. El concepte d’Indústria 4.0 és relativament recent i es refereix a la quarta revolució industrial que consisteix en la introducció de les tecnologies digitals en la industria.