Indústria 4.0 en LITOCLEAN SL

En el marc d’ Ajuts que concedeix ACCIO a la Innovació LITOCLEAN desenvolupa un Estudi Diagnosi de la Industria 4.0, per impulsar la digitalització de la empresa.

LITOCLEAN en procés de creixement,  aposta per la implementació de tecnologies digitals en la millora dels processos i l’adquisició remota de dades tant de tècnics com d’equips, així com oferir serveis als clients.

Per poder garantir l’èxit en cada projecte, LITOCLEAN inverteix en R+D+i,  formació i transformació digital per implementant les eines tecnologies més avançades, per aplicar millores tant en els processos interns com en els equips de remediació.

GT Digital Consulting, assessor acreditar per ACCIO presenta un marc de referencia per  determinar el grau de maduresa digital en les diferents àrees per tal de validar i prioritzar projectes alineats en la estratègia.

Aquests Cupons a la innovació en la modalitat  Indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

Project referencia: BOIND19-1-0099