En el marc d’ Ajuts que concedeix ACCIO a la Innovació KEYA (Tallers ABSA SAU) desenvolupa un Estudi Diagnosi de la Industria 4.0, per impulsar la digitalització de la empresa.

KEYA en aquests anys ha assolit un important grau de  internacionalització,  apostant per la innovació del seus processos i productes. La irrupció de noves tecnologies 4.0, internet de les coses amb sensors de captació de informació i l’analítica de les dades, ens ofereix un marc  d’oportunitats que  aporten competitivitat en producte, processos i model de negoci.

GT Digital Consulting, assessor acreditar per ACCIO presenta un marc de referencia per  determinar el grau de maduresa digital en les diferents àrees per tal de validar i prioritzar projectes alineats en la estrategia.

Aquests Cupons a la innovació en la modalitat  indústria 4.0, concedits per ACCIO tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

Expedient: BOIND19-1-0113