Entradas por Pedro Gomez

Los pasillos de las tiendas nos vigilan

The Aisles Have Eyes (Els passadissos tenen ulls) va ser publicat al gener de 2017 per Joseph Turow. Amb aquest títol amenaçador l’autor ofereix una mirada reveladora i sorprenent en les formes de la publicitat i el seguiment als consumidors, que ja està generalitzat en el comerç en línea i s’està traslladant a la botiga tradicional.

Industria 4.0 y el necesario retorno de la industria

En els anys 70 s’implanta la idea de que la industria era un sector de baixa qualificació, contaminant i que a més no aportava valor i competitivitat al país, per tant s’havia d’impulsar economies terciàries i de serveis. En aquesta línia, es va afavorir la deslocalització de la producció per focalitzar-nos en serveis. Es va deixar de fer polítiques industrials

Es la industria, estúpido.

En les últimes dècades, el sector industrial de les primeres economies Occidentals ha patit un fort procés de descapitalització a deslocalitzar acceleradament la producció a països de baixos costos laborals mitjançant estratègies d’outsourcing i offshoring.

Economia circular y tecnología.

Consumir i rebutjar de forma accelerada augmenta la demanda de recursos naturals, i la generació de residus de forma preocupant i fan necessari un canvi del concepte “produir-utilitzar-llençar” a un sistema sostenible en el qual es faci un ús mes eficient dels recursos. Això es conèixer com economia circular.